Facebook trappar upp kampen mot fake news

Appikoner för sociala medier och tjänster
Källor: Pixabay

De senaste åren har det i samband med valkampanjer belysts att det på sociala medier och internet generellt cirkulerar en ansenlig mängd falska nyheter. Problematiken med detta är ganska uppenbar. Den mängd läsare som källkritiskt granskar materialet som dyker upp i deras flöden är låg, vilket kommentarsfält bekräftar. Detta gör att organisationer – som den ryska trollfabriken – kan påverka människors tycken och snedvrida bilden av verkligheten.

I samband med detta har mycket kritik riktats mot sociala medier och sökmotorer som Facebook och Google. Man menar att dessa tjänster har ett ansvar gentemot sina användare – ett ansvar att leverera pålitlig information och således inte bidra till att vilseleda allmänheten och skapa opinion baserat på fake news. Organisationer som Google, Facebook, Bing och Twitter har de senaste åren tagit till åtgärder för att motverka problemet – och nu kommer ytterligare en.

Facebook bedömer din pålitlighet

Facebook har tagit fram ett statistiskt system som analyserar värden knutna till det innehåll man delar och publicerar. Värdena omvandlas till en poäng på en skala från 0 till 1, och den ena poängen visar att du är opålitlig. Vad effekterna av detta blir har de ännu inte berättat, men då detta är en åtgärd som är tänkt att stävja spridningen av fake news så är det troligt att konton som bedöms vara opålitliga ser begränsningar i exponeringen av det innehåll de delar.

Vissa ställer sig kritiska till detta och linkar systemet med Kinas ”social credit”-system. Om allt styrs av en algoritm finns det en risk att felbedömningar görs och att personer som inte sprider fake news drabbas. Vi vet exempelvis inte om nyheter om spel eller casino online kommer ingå i fake news kategorin. Facebook har varit väldigt förtegna om detaljerna kring projektet, vilket gör att spekulationerna växt. Oklarheterna kring vad Facebook faktiskt kommer använda informationen till, hur det kommer påverka användarna eller i vilken omfattning bedömningen kommer att ske gör att några definitiva uttalanden får vänta.

Pålitliga nyhetskällor framhävs

Telefon på tangentbord
Källor: Pixabay

En funktion som dock har bekräftats är att pålitliga nyhetskällor, såsom etablerade tidningar som bland andra The Economist, Independent Journal Review och Mic framhävs med hjälp av en stämpel som utfärdas av Google. Detta ska hjälpa informationskonsumenter att enklare bedöma vilka nyhetskällor som kan anses pålitliga liknande SSL-certifikat. Ett SSL-certifikat ges till hemsidor och är en metod som idag är praxis om man vill framstå som en seriös aktör på internet. När du är inne på en hemsida och du ser ett litet grönt hänglås vid adressfältet, så innebär det att informationen som flödar mellan din enhet och hemsidan skyddas av avancerad kryptering. Enligt Googles beskrivning av den nya funktionen kommer man att ha en liknande indikator bredvid länkar till nyhetssidor.

Googles vice president för nyhetsprodukter, Richard Gingras, menar att sådana samarbeten är extremt viktiga för Google då dessa hjälper dem att finjustera sin algoritm så att den enklare ska kunna bedöma om en sida är pålitlig eller inte. Han vill också belysa att kvalitetsjournalistik är viktigare än någonsin idag, då i praktiken vem som helst kan skriva vad som helst på nätet och sprida det till tusentals personer med bara några få knappklick.

Det är alarmerande att det finns en sorts pöbel som slukar fake news med hull och hår utan att tänka på huruvida källan som delar nyheterna vill förvränga eller rapportera verkligheten. Sociala medier har ett viktigt ansvar och Facebooks och Googles nya initiativ demonstrerar att de tar detta ansvar på allvar. Men i slutändan får man inte glömma att det i grunden är upp till konsumenten av information att vara kritisk, för om man blint tror på allt man läser på nätet så kommer man hamna i ett väldigt djupt och isolerat hål.