Rymdriket Asgardia

Inuti en ark
Källor: cdn.disclose.tv

Asgardia, eller rymdriket Asgardia, är den första rymdstaten, och framställer sig som en oberoende självständig stat (fast inte officiellt erkänd ännu) som är trans-etnisk och sekulär, med en konstitution liknande de flesta staters. Den styrs i enlighet med regler om rättvisa, jämlikhet och fred och grundades år 2016. Endast 2 år senare, har den en konstitution, flagga, vapensköld och ett nationsöverhuvud, Igor Ashurbeyli, en rysk forskare.

Asgardia skapades för tre huvudsakliga syften. För det första är den avsedd att skydda jorden mot rymdhot som asteroider, solstormar eller rymdskrot genom att skapa ett skyddande hölje runt hela planeten. För det andra vill man skapa att fri bas för vetenskaplig kunskap, och för det tredje, vill man göra det möjligt att utforska rymden utan att begränsas av existerande nationer.

På lång sikt kommer Asgardia att bygga och skicka iväg plattformar som kallas rymdarker, där människor och växter kan överleva i rymden, med målet att bevara vår livsform och även andra djur från jorden. Vem vet, med tiden kanske dessa arker kan bli tillräckligt avancerade för att världens första interstellära casino ska kunna byggas där!

Hur finansieras Asgardia?

Hittills har en betydande del av Asgardias finansiering tillförts av Ashurbeyli själv, och rymdstatens webbplats har en avdelning för donationer. I år har nationen även lanserat en tävling vid namn Future of Finance and Economics Competition. Den som vinner tävlingen, som är öppen för alla, får ett pris på 10 000 dollar.

Syftet med tävlingen är att etablera en Asgardisk ekonomi, och fokus kommer att ligga på open source-mjukvara, decentraliserade system som liknar blockkedjor, feltolerant/säker arkitektur, och kryptovalutor.

Hur rymdarkerna styrs

För närvarande har Asgardia 185 000 registrerade medborgare, och för att ansöka om medborgarskap behöver du bara fylla i ett formulär på deras webbplats. Man tar i nuläget emot nomineringar till parlamentet, och det slutgiltiga valet kommer att äga rum i april eller maj i år.

Vem som helst får nominera sig själv, vilket får deras valsida att se ut lite som en kampanj i sociala media som gått överstyr.

Platser i parlamentet kommer att tilldelas per valkrets, baserat på hur många medborgare som tillhör respektive valkrets. Det finns 150 platser och 13 valkretsar baserat på språk, som behöver representeras.

Asgardias exteriör
Källor: geek.com

Medborgarskap

Då man ansökt och blivit godkänd som medborgare i Asgardia, har man rätt att skicka en digital fil till Asgardia-1; satelliten som skickades iväg nästa år, och som är Asgardias territorium. När parlamentsledamöterna har valts, och regeringen är färdigbildad, får medborgarna officiella dokument, såsom identitetshandlingar, vilka ger innehavarna möjlighet att delta i och mottaga tjänster som tillhandahålls av Asgardia.

Asgardia och FN

Asgardia är inte det första försöket att grunda en oberoende stat i rymden. Det första försöket gjordes av James Mangan år 1949 men det misslyckades. Så, vad är det som är annorlunda med detta försök?

Till att börja med, så innebär satelliten Asgardia-1, som anses som Asgardias territorium, att det finns en Asgardisk närvaro i rymden. Enligt Förenta nationerna finns det fyra kriterier som måste uppfyllas om en en stat ska anses oberoende, av dessa uppfyller Asgardia redan tre.

  1. Medborgare – Asgardia har i nuläget 185 000 registrerade medborgare
  2. En regering – Parlamentsledamöterna håller för närvarande på att nomineras och kommer att väljas in i år
  3. Ett territorium – Deras satellit

Fastän Förenta nationerna inte själva kan auktorisera skapandet av en stat eller regering, skulle dess godkännande av Asgardia som medlemsstat innebära ett stort steg mot erkännande, eftersom det kräver att en majoritet på två tredjedelar av dess medlemmar röstar ja till detta.

Detta skulle innebära att minst 63 medlemsländer erkände Asgardia som en oberoende stat. I nuläget är detta osannolikt eftersom rymdlagstiftningen föreskriver att ingen enskild enhet kan göra anspråk på ägande i rymden, försåvida inte den har ett bebott territorium i rymden. På detta stadium är Asgardia-1 bara en obebodd lagringsenhet.

Planerna på framtida rymdarker kan förändra situationen, när allt kommer omkring, vilket land har rätt att förbjuda en fri medborgare att de inte får bo på en rymdfarkost eller enligt rymdfarkostens lagar?