Stora fördelar med att spela tv-spel

Länge har man sett ner på tv-spel, ungefär som man har sett ner på tv-tittande. De flesta experter och utbildare inom utvecklingen hos barn har ansett att det inte för med sig något positivt, vilket har lett till att föräldrar också har anammat den uppfattningen och beskyllt tv-spel för att göra barnen lata och improduktiva. Som tur är har tiderna förändrats.

Dels har det bedrivits mycket forskning som visar på fördelarna med att regelbundet spela tv-spel i alla åldersgrupper, dels skiljer sig dagens tv-spel väsentligt från utbudet på 80- och 90-talet. Den kombinationen har skapat en värld där fördelarna med tv-spelen uppmärksammas och människor uppmuntras till att spela.

Tv-spel och hjärnan

Numera vet man att många aktiviteter, åtminstone neurologiskt, påverkar hjärnans uppbyggnad när man ägnar sig åt dem. När man utför vissa aktiviteter som kräver koncentration ökar mängden dopamin och andra belönande signalsubstanser i hjärnan. Dessutom stimuleras hjärnans neurala kretsar. Dessa aktiviteter inkluderar bland annat att spela ett instrument, lära sig att läsa och att spela tv-spel. Många studier har visat att sådana aktiviteter kan ha olika positiva effekter på vuxnas hjärnor, och än mer på ett barn vars hjärna håller på att utvecklas.

På sistone har tv-spel erkänts som ett verktyg för utveckling och inlärning för alla åldrar. Tv-spel är på sätt och vis helt enkelt ett uttryck för detta i en digital ålder. Listan över tv-spelens positiva inverkan på beteende och kognitiva effekter är väldigt lång, och kan förmodligen härledas till det faktum att spelen förändrar uppbyggnaden av hjärnas neuronnät. Dessutom har effekterna bekräftats genom studier.

Högre intelligens och egenskaper så som berättande, planering, fördröjd tillfredsställelse och till och med sociala färdigheter förbättras genom strategispel, vilka också bidrar till minnesförmågan. Många spel har visat sig lindra smärta, stress och chock hos patienter i behov av akut hjälp genom att de distraherar spelarna och förmår dem att fokusera på annat.

Vissa spel har visat sig förbättra finmotoriken och synen. Idag utvecklas till och med spel i syfte att förbättra både det och andra förmågor. Den snabbtänkthet och känsla för detaljer som förstapersonsskjutare kräver har visat sig vara användbart för kirurger, och de flesta flygexperter menar att den här generationen piloter är skickligare tack vare flygsimulatorerna.

Beläggen är många. De här exemplen är bara toppen av ett isberg. Tv-spel har också visat sig underlätta inlärningen för barn med autism och dyslexi. En app har till och med lanserats för att lindra Alzheimers sjukdom, och för att kunna upptäcka människor i riskzonen innan de uppvisar symtom.

Måttfullhet är fortfarande nyckeln

Självklart är det så att överdrivet mycket spelande inte gör en gott – det gäller ju allt. Den tidigare kritiken om att tv-spel leder till ett asocialt beteende eller övervikt kan det finnas grund för om man spelar flera timmar om dagen. För att få största möjliga positiva effekt av tv-spel är det viktigt att balansera det med andra aktiviteter. Tv-spel bör betraktas som en rolig aktivitet, inte helt olikt att spela på onlinekasinon, förutom det faktum att det inte går att vinna någon jackpott, om man inte tar det till nästa nivå och börjar med e-sport förstås!

En annan sak att ha i åtanke när det gäller fördelarna med tv-spel är att man inte ska betrakta alla speltitlar på samma sätt. Strategispel är till exempel bäst för att förbättra minne och planeringsförmågan, medan actionspel stimulerar det limbiska systemet, skapar lust och lindrar affektiva störningar. Framöver är det en bra idé att betrakta tv-spel som ett verktyg, och att använda dem på ett sätt som passar och gynnar just dig.